โรงงานมาตรฐาน รุ่น standard
ขนาด กว้าง 26 ม ยาว 63 ม สูง 8 ม
พื้นรับนํ้าหนัก 2 ตัน/ตรม

7,890,000-

รับสร้างโรงงาน
มาตรฐาน

TFS-2688

เหมาะกับใช้ ทำ โกดังเก็บ
สินค้า โกดังให้เช่า โรงงาน
ผลิตสินค้า
สั่งซื้อพร้อมลงมือก่อสร้าง
เสร็จภายใน 100 วัน

อาคารสำเร็จรูป
ติดตั้งด้วยระบบ
น๊อคดาวน์
วัสดุคุณภาพ
งานเสร็จไว
งบไม่บายปลาย

คุณสมบัติอาคาร

Building Parameter
กว้าง 26.00 เมตร (ไม่มีเสากลาง)
ยาว 6300 เมตร
สูง 8.00 เมตร

Industrial Concrete Floor
ระบบพื้นบางบนพื้น (Slab on Ground)
2 ตัน/ตร.ม. ความสามารถในการรับนํ้าหนักของพื้น

Roof Panel
แผ่นหลังคา เมทัลชีท เป็นเหล็กเคลือบโลหะผสมระหว่างอลูมิเนียม 55 อัตราส่วน สังกะสี 43.5 อัตราส่วน และซิลิคอน 1.5 อัตราส่วน (AZ150 – เคลือบโลหะผสม 150 กรัม/ตรม.) ผลจากการวิจัยทางเทคนิคพบว่าเหล็กเคลือบซิงคาลุม เหมาะสำหรับการใช้ในงานอาคารก่อสร้างส่วนหลังคาและผนัง และผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมทั่ว ไปที่ต้องการคุณภาพเหล็กซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเหล็กเคลือบสังกะสีถึง 4 เท่า

ติดต่อ

บริษัท ทีเอฟ จำกัด

199/199 หมู่ที่ 3 ถนน รัตนาธิเบศร์
ตำบล บางรักน้อย อำเภอ เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี 11000
อีเมล : tfcons@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.tf-cons.com

มือถือ : 061-783-2233

เหมาะกับใช้ ทำ โกดังเก็บสินค้า
โกดังให้เช่า โรงงานผลิตสินค้า
สั่งซื้อพร้อมลงมือก่อสร้าง
เสร็จภายใน 100 วัน

6,850,000-

รับสร้าง
โรงงาน
มาตรฐาน

โรงงานมาตรฐาน รุ่น STANDARD
ขนาด กว้าง 24 ม ยาว 56 ม สูง 6 ม
พื้นรับน้ำหนัก 2 ตัน/ตรม

ติดต่อ

บริษัท ทีเอฟ จำกัด

199/199 หมู่ที่ 3 ถนน รัตนาธิเบศร์
ตำบล บางรักน้อย อำเภอ เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี 11000
อีเมล : tfcons@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.tf-cons.com

มือถือ : 061-783-2233

อาคารสำเร็จรูป

ติดตั้งด้วยระบบ
น๊อคดาวน์
วัสดุคุณภาพ
งานเสร็จไว
งบไม่บายปลาย

คุณสมบัติอาคาร

Building Parameter
กว้าง 26.00 เมตร (ไม่มีเสากลาง)
ยาว 6300 เมตร
สูง 8.00 เมตร

Industrial Concrete Floor
ระบบพื้นบางบนพื้น (Slab on Ground)
2 ตัน/ตร.ม. ความสามารถในการรับนํ้าหนักของพื้น

Roof Panel
แผ่นหลังคา เมทัลชีท เป็นเหล็กเคลือบโลหะผสมระหว่างอลูมิเนียม 55 อัตราส่วน สังกะสี 43.5 อัตราส่วน และซิลิคอน 1.5 อัตราส่วน (AZ150 – เคลือบโลหะผสม 150 กรัม/ตรม.) ผลจากการวิจัยทางเทคนิคพบว่าเหล็กเคลือบซิงคาลุม เหมาะสำหรับการใช้ในงานอาคารก่อสร้างส่วนหลังคาและผนัง และผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมทั่ว ไปที่ต้องการคุณภาพเหล็กซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเหล็กเคลือบสังกะสีถึง 4 เท่า

โรงงานมาตรฐาน รุ่น standard
ขนาด กว้าง 22 ม ยาว 88 ม สูง 8 ม
พื้นรับนํ้าหนัก 3 ตัน/ตรม

12,200,000-

รับสร้างโรงงาน
มาตรฐาน

TFS-2288

เหมาะกับใช้ ทำ โกดังเก็บสินค้า โกดังให้เช่า
โรงงานผลิตสินค้า
สั่งซื้อพร้อมลงมือก่อสร้างเสร็จภายใน
100 วัน

คุณสมบัติอาคาร

Building Parameter
กว้าง 26.00 เมตร (ไม่มีเสากลาง)
ยาว 6300 เมตร
สูง 8.00 เมตร

Industrial Concrete Floor
ระบบพื้นบางบนพื้น (Slab on Ground)
2 ตัน/ตร.ม. ความสามารถในการรับนํ้าหนักของพื้น

Roof Panel
แผ่นหลังคา เมทัลชีท เป็นเหล็กเคลือบโลหะผสมระหว่างอลูมิเนียม 55 อัตราส่วน สังกะสี 43.5 อัตราส่วน และซิลิคอน 1.5 อัตราส่วน (AZ150 – เคลือบโลหะผสม 150 กรัม/ตรม.) ผลจากการวิจัยทางเทคนิคพบว่าเหล็กเคลือบซิงคาลุม เหมาะสำหรับการใช้ในงานอาคารก่อสร้างส่วนหลังคาและผนัง และผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมทั่ว ไปที่ต้องการคุณภาพเหล็กซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเหล็กเคลือบสังกะสีถึง 4 เท่า

อาคารสำเร็จรูป
ติดตั้งด้วยระบบน๊อคดาวน์
วัสดุคุณภาพ
งานเสร็จไว
งบไม่บายปลาย

ติดต่อ

บริษัท ทีเอฟ จำกัด

199/199 หมู่ที่ 3 ถนน รัตนาธิเบศร์
ตำบล บางรักน้อย อำเภอ เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี 11000
อีเมล : tfcons@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.tf-cons.com

มือถือ : 061-783-2233