ประเภทโรงงาน

ประเภทโรงงานตามการก่อสร้าง และมีการก่อสร้างในการทำอุตสาหกรรมยังไง

ในประเทศไทยมีการแบ่งประเภทโรงงานทั้งสิ้น 107 โรงงาน ซึ่งนับได้ว่ามีจำนวนที่เยอะมาก และยากต่อการเขียนมากพอสมควร ถ้าพูดถึงโรงงาน จะเห็นได้ว่าโรงงานส่วนมากมักถูกกำหนดให้เป็นสิ่งที่ทำให้สิ่งต่างๆ รวดเร็ว ฉับไว และทำได้ในปริมาณมาก เราจะต้องนึกถึงการก่อสร้างและนำหลักอุตสาหกรรมเข้ามาช่วย หากจะแบ่งตามกลุ่มใหญ่ๆ จะง่ายกว่าการจำแนกแบบกลุ่มของโรงงานในประเทศไทยมากพอสมควร  การก่อสร้างจะต้องยกระดับความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นลักษณะแบบโรงงานผลิตหรือโรงงานผลิตเป็นโรงงานอุตสาหกรรม โดยปกติแล้วจะประกอบด้วยอาคารและเครื่องจักร หรือโดยทั่วไปแล้วจะเป็นอาคารที่ซับซ้อนซึ่งมีอาคารหลายหลัง ซึ่งคนงานจะผลิตสินค้าหรือใช้เครื่องจักรที่แปรรูปผลิตภัณฑ์หนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง แม้แต่อุปกรณ์ก่อสร้างก็ต้องผ่านระบบอุตสาหกรรมเข้ามาด้วย เราไม่สามารถแบ่งประเภทโรงงานได้ละเอียดขนาดนั้นมากนัก แต่การแบ่งประเภทโรงงานตามลักษณะการก่อสร้าง ซึ่งในต่างประเทศจะมีครบครันตามต้องการมากกว่าในไทย ซึ่งในไทยจะไม่ค่อยมีความชัดเจนในรูปธรรมมากนักเนื่องจากข้อจำกัดการใช้สอย โดยจะแบ่งประเภทโรงงานตามลักษณะขอบเขตและการก่อสร้างได้ดังนี้ Aerospace industry : ในการจำแนกโรงงานกลุ่มนี้จะเป็นโรงงานที่เกี่ยวกับวิศวกรรมอวกาศ หากเป็นกลุ่มประเทศในสหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน ฝรั่งเศส จะมีผลิตภัณฑ์จากกลุ่มนี้เยอะมาก แต่ในประเทศไทยจะเน้นในการทำเพื่อการศึกษาเป็นหลัก เพราะยังไม่มีการทำและก่อสร้างเป็นโครงการเต็มรูปแบบโดยเฉพาะ เช่น เครื่องมือแบบท้องฟ้าจำลอง เครื่องมือที่ใช้ในสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Automotive industry : ในประเภทโรงงานกลุ่มนี้จะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ การก่อสร้างจะต้องมีความรัดกุมในด้านความปลอดภัย และรองรับความจุของการผลิต การประกอบชิ้นส่วน แม้แต่การเพิ่มโซนซ่อมบำรุง จะต้องมีความกว้างและเนื้อที่มากพอที่รถจะปรับทิศทางในการขับขี่ได้ เช่น Honda, Toyota, Mitsubishi, MG, GWM,…

Read more
โรงงานรักษ์โลก

โรงงานรักษ์โลก ดีอย่างไร

“โรงงานรักษ์โลก” เป้าหมายแห่งอนาคตของอุตสาหกรรมก่อสร้างของโรงงานไทย ยุคแห่งทศวรรษ 2020 จะเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีและการตระหนักถึงการพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จะให้ความสำคัญในการก่อสร้างโรงงานเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และรักษาสภาพแวดล้อมที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน ให้มากกว่าการแสวงหากำไร ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม จะต้องให้ความรู้แก่สาธารณชนและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการบริโภคอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความสนใจของสาธารณชนในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยุติธรรมทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ การก่อสร้างโรงงานรักษ์โลกจะเป็นการก่อสร้างที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นหลัก และนวัตกรรมที่ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศในระยะยาว การทำโรงงานรักษ์โลก มีแรงบันดาลใจจากอุตสาหกรรมที่เลวร้ายที่สุดสำหรับสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่ไร้ความรับผิดชอบ ทั้งในการก่อสร้าง การผลิต ระบบความปลอดภัยในการทำงาน และการควบคุมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ พลังงาน เกษตรกรรม แฟชั่น การขนส่ง การขายปลีกอาหาร การก่อสร้าง เทคโนโลยี และการป่าไม้ สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุของมลพิษทั่วโลกส่วนใหญ่ที่เราเห็นในปัจจุบันและส่งผลเสียต่อระบบนิเวศที่พวกเขาเผชิญอยู่ แม้แต่ในประเทศไทยประสบปัญหากับเหล่านี้เยอะมาก โดยจะระบุแรงบันดาลใจในการก่อสร้างจากปัญหาเหล่านั้นได้ดังนี้ การใช้ทรัพยากรที่มากกว่าความต้องการ : ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามนุษย์ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพในหลายๆ ด้าน เช่น การมีประชากรมากเกินไป มลพิษ การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล และการตัดไม้ทำลายป่า การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพังทลายของดิน คุณภาพอากาศไม่ดี และน้ำที่ไม่สามารถดื่มได้ การก่อสร้างจะระมัดระวังอย่างมาก โรคภัยอุบัติเพิ่มขึ้น : ในอุตสาหกรรมมักจะมีปัญหาในเรื่องสารอันตราย และโรคภัยจากการทำงาน จะต้องมีบริการด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการป้องกันหรือควบคุมโรค การบาดเจ็บ และความทุพพลภาพที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ เพื่อให้ตระหนักด้านความปลอดภัยเพื่อสิ่งแวดล้อมเข้ามา ความสิ้นเปลืองของผลผลิตอุตสาหกรรม…

Read more
รับสร้างโรงงานตารางเมตรละเท่าไหร่

รับสร้างโรงงานตารางเมตรละเท่าไหร่

การก่อสร้างโกดังโรงงานมีหลากหลายรูปแบบและความต้องการในการใช้งาน  ราคาค่าก่อสร้าง  จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย  เช่น ความสูงอาคาร รูปแบบความสวยงาม ภายในอาคารมีเครนหรือไม่ โรงงานประเภทที่จะสร้างต้องมี  GMP หรือไม่ พื้นที่การใช้งานรับน้ำหนักเท่าไหร่                นอกจากนี้แล้ว  ยังมีเรื่องอื่น ๆ เชน ระยะเวลาที่ต้องขอกำหนด  เช่น  ถ้าอยากให้อาคารเสร็จเร็วขึ้น  ราคาก็จะส่งผลตามไปด้วย  , พื้นที่การก่อสร้าง  เช่น เข้าถึงยากแค่ไหน  เครื่องจักรใหญ่ และการขนส่งสะดวกไหมเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่มีผลต่อราคาค่าก่อสร้าง              ปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวกำหนดค่าราคาในการก่อสร้าง  งานโกดังโรงงานของเราทั้งสิ้น  แต่จะมี  ราคากลาง  เบื้องต้น  เพื่อนำมาประเมินมูลค่าการก่อสร้างโครงการของเราก่อน  ทางเราจะระบุให้เบื้องต้น  เพื่อให้ท่านจ้าของสามารถ  ประเมินมูลค่าการก่อสร้าง  ได้ด้วยตัวเองอย่างคร่าว ๆ  ราคาก่อสร้างโกดังโรงงาน               ส่วนประกอบหลัก ๆ ของงานโกดังและโรงงาน จะมี 3 ส่วนหลัก ๆ คือ งานโครงสร้างเหล็กงานโครงงานคอนกรีต  และงานสถาปัตตกแต่ง  โดย  แต่ละส่วนจะมีรายละเอียดดังนี้ งานโครงสร้างเหล็ก…

Read more
มาตรฐานโรงงานมีอะไรบ้าง

ตามไปดู มาตรฐานโรงงานมีอะไรบ้าง

ตามไปดู มาตรฐานโรงงานมีอะไรบ้าง ในการจัดตั้งโรงงาน นอกจากเรื่องของกฎหมายในการสร้างแล้ว สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต้องศึกษาให้เข้าใจเพื่อยกระดับคุณภาพโรงงานของคุณ เราเรียกสิ่งนั้นว่า “มาตรฐานโรงงาน” เป็นหลักเกณฑ์ที่ทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้พยายามทำให้ภาคส่วนโรงงานของไทยมีคุณภาพที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากล หรือ ISO ที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้าง ตามเราไปดูกันค่ะว่า มาตรฐานโรงงานมีอะไรบ้าง มาตรฐานโรงงานที่สำคัญ แน่นอนว่าขึ้นชื่อว่ามาตรฐานสากลมีเยอะแยะมากมาย แต่มาตรฐานโรงงานที่สำคัญเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องศึกษาอย่างละเอียด รอบคอบ ซึ่งหลักจะมีรายละเอียดดังนี้ มาตรฐาน ISO 9000 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ เริ่มจากมาตรฐานที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี “มาตรฐาน ISO 9000 มาตรฐานของระบบการบริหารจัดการอย่างหนึ่ง ว่าด้วยกิจกรรมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์/การบริการ ที่เน้นให้องค์กรมีการวางแผนและการควบคุมคุณภาพโดยการควบคุมที่กระบวนการดำเนินงานขององค์กร และการติดตามตรวจสอบดูความพึงพอใจของลูกค้าเมื่อส่งมอบ หรือได้รับผลิตภัณฑ์/การบริการไปแล้ว จากนั้นต้องมีการทบทวนและปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มาตรฐาน ISO 14000 มาตรฐานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 คือ มาตรฐานเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการ ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental aspects) ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษและการดำเนินธุรกิจขององค์กร ภายใต้หลักเกณฑ์ PDCA (Planning, Doing, Checking, Action)…

Read more
วัสดุโครงสร้างเหล็ก VS คอนกรีต แบบไหนดีกว่ากัน

หาคำตอบ วัสดุโครงสร้างเหล็ก VS คอนกรีต แบบไหนดีกว่ากัน

หาคำตอบ วัสดุโครงสร้างเหล็ก VS คอนกรีต แบบไหนดีกว่ากัน หลายครั้งที่บรรดาผู้ประกอบการหรือเจ้าของอาคารมีคำถามมากมายอยู่ในหัว เกี่ยวกับวัสดุโครงสร้างที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง อาจเพราะไม่มีความรู้ด้านนี้โดยตรงด้วย เลยทำให้ไม่สามารถตัดสินใจเลือกได้ว่าอาคารที่ตนเองจะทำนั้นควรเลือกแบบไหนจึงจะดีกว่ากัน ถ้าใครกำลังมีปัญหาเช่นนี้ล่ะค่ะ ปักหมุด รอติดตามบทความนี้ให้ดี เราจะมาเปรียบเทียบกันชัด ๆ ของวัสดุยอดนิยมระหว่าง วัสดุโครงสร้างเหล็ก VS คอนกรีต แบบไหนจะดีกว่ากันนะ!! วัสดุโครงสร้างเหล็ก มาเริ่มต้นกันที่วัสดุโครงสร้างที่กำลังมาแรงในตอนนี้กันก่อนค่ะ ปัจจุบันมีทางเลือกมากมายในการหยิบเอาเหล็กหลาย ๆ ประเภทมาใช้ก่อสร้างอาคารเกือบทั้งหลัง โดยนำมาเชื่อมต่อกันเป็นเสา คาน โครงรับพื้น โครงหลังคา และโครงผนัง ซึ่งมีให้เลือกหลายรูปร่างหน้าตัด เช่น สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า เหล็กรูปตัวซี ซึ่งจุดเด่นของเหล็กคือ เป็นวัสดุสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานมาอยู่แล้ว จึงได้มาตราฐานดีกว่าปูนหรือไม้ อีกทั้งยังประหยัดเวลาการก่อสร้างได้ดีกว่างานคอนกรีตเสริมเหล็กเท่าตัวเลยทีเดียว ข้อดีของวัสดุโครงสร้างเหล็ก ประหยัดเวลาในการก่อสร้าง เพราะแต่ละโครงสร้างถูกผลิตมาจากโรงงานแล้ว พอถึงหน้างานจึงสามารถนำมาประกอบได้ทันที สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ปลูกสร้างได้ยากมีข้อจำกัดสูงได้ดีกว่าการใช้วัสดุโครงสร้างคอนกรีต เสาคานเหล็กมีขนาดเล็กทำให้ภายในบ้านโล่งกว้างไม่มีส่วนของเสาหรือคานโผล่ซึ่งทำให้จัดวางเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องมืออุปกรณ์ได้ง่าย การเดินระบบอย่าง เดินท่อประปา เดินท่อร้อยสายไฟ สามารถทำได้ง่าย ข้อเสียของวัสดุโครงสร้างเหล็ก การใช้โครงสร้างเหล็กนั้นมีมูลค่างานโครงสร้างสูงกว่างานคอนกรีต ทำให้ต้นทุนค่าก่อสร้างมีราคาแพงกว่าบ้านที่ก่อด้วยวัสดุอื่น โดยเฉพาะโครงสร้างในส่วนของเสาและคาน ทำให้ต้นทุนของวัสดุโครงสร้างเหล็กจึงสูงกว่าวัสดุอย่างคอนกรีต วัสดุโครงสร้างคอนกรีต โครงสร้างคอนกรีตจัดว่าเป็นโครงสร้างแบบดั้งเดิมที่เป็นที่นิยมกันมานาน…

Read more
ทำไมต้องใช้โครงสร้างเหล็กสร้างโรงงาน

ทำไมต้องใช้โครงสร้างเหล็กสร้างโรงงาน

ทำไมต้องใช้โครงสร้างเหล็กสร้างโรงงาน ปัจจุบันโครงสร้างอาคารอย่างโรงงานล้วนประกอบไปด้วยทั้งเหล็กและปูน แต่ในระยะหลังโครงสร้างเหล็กถูกนำมาใช้สร้างโรงงานมากขึ้น เพื่อน ๆ เคยสงสัยไหมคะ ว่าทำคนถึงนิยมใช้โครงสร้างเหล็กมาสร้างโรงงาจะดีกว่าการใช้วัสดุอื่น ๆ อย่างไร หรือถ้าใครกำลังชั่งใจ เลือกไม่เลือก ลองหยุดอ่านตรงนี้ก่อนเลยค่ะ โครงสร้างเหล็กดีจริงหรือ ถ้าให้พูดถึงเทรนด์ในการก่อสร้างที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในวงการก่อสร้าง ก็ต้องยกให้โครงสร้างเหล็กนี่ล่ะค่ะ เพราะเหล็กมีหลายประเภทหลายชนิด ทำให้ได้โครงสร้างที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด ยิ่งเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีพัฒนาไปมาก เราจะเห็นได้ว่าเราสามารถใช้เหล็กสร้างบ้าน สร้างอาคารได้ทั้งหลัง รวมไปถึงโรงงาน  ไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุอื่นมาเป็นตัวเสริมในการก่อสร้างเลย ซึ่งนับว่าแข็งแรงมาก ๆ เช่น การนำเหล็กรูปพรรณแต่ละชนิดมาเชื่อมต่อกันเป็นเสา คาน โครงรับพื้น โครงหลังคา ผนัง ตลอดจนพื้น ก็สามารถทำได้ ไม้ต้องใช้ส่วนประกอบที่หลากหลายเหมือนคอนกรีต ส่วนประเภทของเหล็กที่นิยมนำมาใช้ทำโครงสร้างเหล็ก็แทบจะทุกประเภท เพียงแต่ต้องเลือกประเภทการใช้งานที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของชนิดนั้น ๆ โดยเฉพาะเหล็ก PEB หรือ PB Structure โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปนั่นเอง นอกเหนือจากนี้ ก็จะมี เหล็กรูปพรรณเอชบีม (ไวด์แฟลงก์), เหล็กไอบีม, เหล็กฉาก, เหล็กรางน้ำ, เหล็กกล่องเหลี่ยม และ เหล็กกล่องแบน เป็นต้น ขอยกตัวอย่าง เหล็ก…

Read more