โรงงานมาตรฐาน รุ่น STANDARD
ขนาด กว้าง 20 ม ยาว 200 ม สูง 8 ม
พื้นรับนํ้าหนัก 2 ตัน/ตรม

รายละเอียด

โรงงานมาตรฐาน รุ่น STANDARD
ขนาด กว้าง 32 ม ยาว 72 ม สูง 8 ม
พื้นรับน้ำหนัก 1.5 ตัน/ตรม

รายละเอียด

โรงงานมาตรฐาน รุ่น STANDARD
ขนาด กว้าง 20 ม ยาว 48 ม สูง 8 ม
พื้นรับนํ้าหนัก 3 ตัน/ตรม

รายละเอียด
โรงงานมาตรฐาน รุ่น STANDARD
ขนาด กว้าง 26 ม ยาว 63 ม สูง 8 ม
พื้นรับนํ้าหนัก 2 ตัน/ตรม
รายละเอียด
โรงงานมาตรฐาน รุ่น STANDARD
ขนาด กว้าง 24 ม ยาว 56 ม สูง 6 ม
พื้นรับน้ำหนัก 2 ตัน/ตรม
รายละเอียด
โรงงานมาตรฐาน รุ่น STANDARD
ขนาด กว้าง 22 ม ยาว 88 ม สูง 8 ม
พื้นรับนํ้าหนัก 3 ตัน/ตรม
รายละเอียด

โรงงานมาตรฐาน รุ่น STANDARD
ขนาด กว้าง 30 ม ยาว 64 ม สูง 8 ม
พื้นรับนํ้าหนัก 2 ตัน/ตรม

รายละเอียด

โรงงานมาตรฐาน รุ่น STANDARD
ขนาด กว้าง 42 ม ยาว 62 ม สูง 15 ม
พื้นรับน้ำหนัก 3 ตัน/ตรม

รายละเอียด

โรงงานมาตรฐาน รุ่น STANDARD
ขนาด กว้าง 70 ม ยาว 120 ม สูง 8 ม
พื้นรับนํ้าหนัก 2 ตัน/ตรม

รายละเอียด

โรงงานมาตรฐาน รุ่น STANDARD
ขนาด กว้าง 32 ม ยาว 120 ม สูง 8 ม
พื้นรับนํ้าหนัก 2 ตัน/ตรม

รายละเอียด