บริษัท ทีเอฟ จำกัด

บริษัท ทีเอฟ จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นภายในกลุ่ม บริษัท ทรีเฟรม จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการขายผลิตภัณฑ์ด้านวัสดุก่อสร้างภายใต้ชื่อตราสินค้า ทรีเฟรม เช่น ประตูและวงกบไม้, ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส, ผลิตภัณฑ์เหล็ก อาทิ โครงสร้างเหล็กและแปเหล็กสำเร็จรูป, และผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมกระจก-เคอร์เทนวอลล์ ฯลฯ โดยบริษัทฯได้ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ทางผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงการขาย การให้บริการ และการสร้างระบบแบบครบวงจรที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทางบริษัทฯจึงดำเนินการจดทะเบียนบริษัทขึ้น เพื่อให้บริการก่อสร้างโรงงานระบบครบวงจรภายใต้ชื่อบริษัท ทีเอฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 4 ล้านบาท

เกี่ยวกับเรา

ผู้บริหาร

คุณพรนภา ตะวันนาโชติ ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจบริษัท ทีเอฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านให้บริการก่อสร้างโรงงานระบบครบวงจรที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อหลักสามด้าน

 • ด้านลูกค้า
  ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระยะเวลาอันรวดเร็วคุ้มค่าและสวยงาม
 • ด้านบริษัท
  บริษัทฯได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า มีความเติบโตอย่างยั่งยืนและได้รับประโยชน์ในการคิดค้นผลิตภัณฑ์และนวัฒกรรมใหม่ๆให้แก่ลูกค้า
 • ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
  สังคมและสิ่งแวดล้อมจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงาน ไม่สร้างมลพิษ และคานึงถึงคุณค่าทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ตั้ง

 • สำนักงานใหญ่ เป็นสำนักงานสูง 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 400 ตารางเมตร
  ตั้งอยู่เลขที่ 788 หมู่ที่ 2 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 • โทร. 02-408-9854
 • โรงงานพร้อมคลังเก็บสินค้า บนเนื้อที่ 71 ไร่ พื้นที่รวม 12,000 ตารางเมตร
  ตั้งอยู่เลขที่ 84/20 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
 • จำนวนพนักงาน ปัจจุบันมีพนักงานบริษัทในกลุ่ม 220 คน

ประวัติและผลงาน

รายละเอียดทั่วไป

 • ชื่อบริษัทหรือนิติบุคคล : บริษัท ทีเอฟ จำกัด
 • สถานที่ตั้งสำนักงาน : 788 หมู่ที่ 2 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 • โทร. 02-408-9854
 • ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ผู้ถือหุ้นไทย 100% ผู้ถือหุ้นใหญ่ นางพรนภา ตะวันนาโชติ
 • ก่อตั้งนิติบุคคลเมื่อ : 2558
 • ทะเบียนบริษัทหมายเลข : 0125558023332
 • ทะเบียนการค้าเลขที่ : 0125558023332
 • รายได้หลักของนิติบุคคลคือธุรกิจประเภท : ธุรกิจรับเหมา ก่อสร้าง อาคารโรงงาน