Theppratanporn

เจ้าของโครงการ

บริษัท เทพประทานพรอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประเภทการก่อสร้าง

โครงเหล็กสำเร็จรูป  พร้อมอาคารสำนักงาน 2 ชั้น

ประเภทการดำเนินงาน

ออกแบบและสร้าง (Turn Key)

มูลค่างานตามสัญญา

พื้นที่การก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

สายไหม กรุงเทพ

SMART BUILDING : TFCons1

สอบถามรายละเอียดสินค้าและรับคำแนะนำติดตั้ง โทร