Fertilizer Warehouse

เจ้าของโครงการ

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

ประเภทการก่อสร้าง

โกดังเก็บสินค้าพร้อมออฟฟิศ

ประเภทการดำเนินงาน

ออกแบบและสร้าง (Turn Key)

มูลค่างานตามสัญญา

พื้นที่การก่อสร้าง

10,500 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

SMART BUILDING : TFCons1

สอบถามรายละเอียดสินค้าและรับคำแนะนำติดตั้ง โทร