โกดัง ชัยนาท

เจ้าของโครงการ

ประเภทการก่อสร้าง

โกดังเก็บสินค้า

ประเภทการดำเนินงาน

ออกแบบและสร้าง (Turn Key)

มูลค่างานตามสัญญา

พื้นที่การก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

SMART BUILDING : TFCons1

สอบถามรายละเอียดสินค้าและรับคำแนะนำติดตั้ง โทร