Apex

เจ้าของโครงการ

บริษัท เอเพ็กซ์เซอร์คิต จำกัด

ประเภทการก่อสร้าง

โกดังเก็บสินค้าพร้อมสำนักงาน

ประเภทการดำเนินงาน

ออกแบบและสร้าง (Turn Key)

มูลค่างานตามสัญญา

พื้นที่การก่อสร้าง

12,240 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

จังหวัดสมุทรสาคร

SMART BUILDING : TFCons1

สอบถามรายละเอียดสินค้าและรับคำแนะนำติดตั้ง โทร

SMART BUILDING : TFCons1

สอบถามรายละเอียดสินค้าและรับคำแนะนำติดตั้ง โทร