เขาช่อง

เจ้าของโครงการ

บริษัท เขาช่อง จํากัด

ประเภทการก่อสร้าง

อาคารกันสาด คลุมช่องถนน

ประเภทการดำเนินงาน

ออกแบบและสร้าง (Turn Key)

มูลค่างานตามสัญญา

12,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

พื้นที่การก่อสร้าง

3,808 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บางประกง (ฉะเฉิงเทรา)

SMART BUILDING : TFCons1

สอบถามรายละเอียดสินค้าและรับคำแนะนำติดตั้ง โทร