Armstrong Rubber

เจ้าของโครงการ

บริษัท อาร์มสตรง รับเบอร์ แอนด์ เคมีคัลโปรดักส์ จำกัด

ประเภทการก่อสร้าง

โรงงานพร้อมสำนักงาน

ประเภทการดำเนินงาน

ออกแบบและสร้าง (Turn Key)

มูลค่างานตามสัญญา

พื้นที่การก่อสร้าง

7,700 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

SMART BUILDING : TFCons1

สอบถามรายละเอียดสินค้าและรับคำแนะนำติดตั้ง โทร